GAL

Compañía galega fundada no 2009. Inversa ten en cartel cinco producións teatrais: Expostas, Kamouraska, Paper Dolls, Té con Kant e Fémina Sapiens. Tense presentado en diferentes espazos e Festivais en Galicia, Portugal, España e Latinomérica, onde se presentou desde o 2012 e de xeito consecutivo en países como Colombia, México, Brasil, Venezuela e EEUU.

CAST

Compañía gallega fundada en el 2009. Inversa tiene en cartel cinco producciones teatrales: Expuestas, Kamouraska, Paper Dolls, Té con Kant y Fémina Sapiens. Se ha presentado en diferentes espacios y Festivales en Galicia, Portugal, España y Latinomérica, donde ha estado presente desde el 2012 y de manera consecutiva en países como Colombia, México, Brasil, Venezuela y EEUU.