Novas

Fémina Sapiens e Té con Kant en Coruña e Lugo

INVERSA TEATRO PRESENTA FÉMINA SAPIENS E TÉ CON KANT EN CORUÑA E LUGO

As pezas poden verse respectivamente o venres 27 na Sala Gurugú de A Coruña e o sábado 28 no Auditorio Gustavo Freire de Lugo.

Inversa Teatro presenta as súas pezas Fémina Sapiens e Té con Kant en días consecutivos nas ciudades de A Coruña e Lugo. Poderemos ver a peza de Fémina Sapiens o venres 27 ás 20:30 horas na Sala Gurugú da Coruña, dentro do Ciclo “Olladas Teatrais” Teatro en feminino, que se desenvolve na cidade en diferentes datas e con diferentes convidadas durante os meses de marzo, abril e maio. Unha mostra que reflicte a ollada da muller nos diferentes ámbitos teatrais, con obras nas que as mulleres son productoras, directoras, dramaturgas ou actrices.

Pola súa banda, a peza Té con Kant chegará a Lugo o día 28, dentro da programación da Rede Galega de Teatros e Auditorios. Poderá verse a peza no Auditorio Gustavo Freire ás 20:30 horas. A compañía volve traer esta obra a escenarios galegos despois de ter pasado recentemente polas ciudades de Barcelona e Majadahonda.

PREMIO MARUXA VILLANUEVA

Do mesmo xeito, Té con Kant é a peza pola que Marta Pérez, a directora da Cía, acaba de recibir o XIV Premio Teatral Maruxa Villanueva que otorga o Concello de Padrón, convertíndose así en gañadora desta edición 2014.

TÉ CON KANT

Té con Kant é unha peza escrita e dirixida  por María Caparrini e Marta Pérez  e interpretada por María Roja e Marta Pérez. Té con Kant é un proxecto experimental que conxuga o ensaio filosófico e a creación escénica xogando co humor e a ironía para obter unha peza de teatro íntimo próxima ao formato de teatro-didáctico-conferencia.

Johanna Gottfried e Theodora Krauss son dúas mulleres ilustradas chegadas á nosa época nunha viaxe no tempo desde a Prusia do S. XVIII. Unha vez aquí tentarán exercer como axitadoras filosóficas coa pretensión de remover e promover a reflexión (e acción) do público asistente ao redor da problemática moral nos nosos días, a partires das ideas do seu amigo o filósofo Inmanuel Kant. A última decisión sobre o destino destas personaxes dependerá unicamente do público asistente a partires do Imperativo Categórico Kantiano.

FÉMINA SAPIENS

Fémina Sapiens é un “sólo” teatral escrito e interpretado por Marta Pérez e dirixido por Carlos Álvarez-Ossorio onde se pon de manifesto a pregunta sobre se é posible a evolución en torno ao aspecto Sapiens- ou se, pola contra somos máis proclives á involución-

Fémina Sapiens é un personaxe que tenta buscar e analizar cal é o eslabón perdido entre a racionalidade e moralidade pasando polos estadios íntimos de violencia existentes en tres relacións fundamentais: a amizade, a familia e o amor.

INVERSA TEATRO PRESENTA FÉMINA SAPIENS Y TÉ CON KANT EN CORUÑA Y LUGO

Las piezas pueden verse respectivamente el viernes 27 en la Sala Gurugú de A Coruña y el sábado 28 en el Auditorio Gustavo Freire de Lugo.

Inversa Teatro presenta sus piezas Fémina Sapiens y Té con Kant en días consecutivos en las ciudades de A Coruña y Lugo. Podremos ver la pieza de Fémina Sapiens el viernes 27 a las 20:30 horas en la Sala Gurugú de A Coruña, dentro del Ciclo “Olladas Teatrais” Teatro en femenino, que se desarrolla en la ciudad en diferentes fechas y con diferentes invitadas durante los meses de marzo, abril y mayo. Una muestra que refleja la mirada de la mujer en los diferentes ámbitos teatrales, con obras en las que las mujeres son productoras, directoras, dramaturgas o actrices.

Por su parte, la pieza Té con Kant llegará a Lugo el día 28, dentro de la programación de la Rede Galega de Teatros e Auditorios. Podrá verse la pieza en el Auditorio Gustavo Freire a las 20:30 horas. La compañía vuelve a traer esta obra a escenarios gallegos después de haber pasado recientemente por las ciudades de Barcelona y Majadahonda.

PREMIO MARUXA VILLANUEVA

Del mismo modo, Té con Kant es la pieza por la que Marta Pérez, la directora de la Cía, acaba de recibir el XIV Premio Teatral Maruxa Villanueva que otorga el Ayuntamiento de Padrón, convertíndose así en ganadora de esta edición 2014.

TÉ CON KANT

Té con Kant es una pieza escrita y dirigida  por María Caparrini y Marta Pérez  e interpretada por María Roja y Marta Pérez. Té con Kant es un proyecto experimental que conjuga el ensayo filosófico y la creación escénica jugando con el humor y la ironía para obtener una pieza de teatro íntimo próxima al formato de teatro-didáctico-conferencia.

Johanna Gottfried y Theodora Krauss son dos mujeres ilustradas llegadas a nuestra época en un viaje en el tiempo desde la Prusia del S. XVIII. Una vez aquí intentarán ejercer cómo agitadoras filosóficas con la pretensión de remover y promover la reflexión (y acción) del público asistente alrededor de la problemática moral nos nuestros días, a partir de las ideas de su amigo el filósofo Inmanuel Kant. La última decisión sobre el destino de estos personajes dependerá únicamente del público asistente a partir del Imperativo Categórico Kantiano.

FÉMINA SAPIENS

Fémina Sapiens es uno ?sólo? teatral escrito e interpretado por Marta Pérez y dirigido por Carlos Álvarez-Ossorio donde se ponen de manifiesto a pregunta sobre a ser posible la evolución en torno al aspecto Sapiens- o si, por el contrario somos más proclives a la involución-

Fémina Sapiens es un personaje que intenta buscar y analizar cuál es el eslabón perdido entre la racionalidad y moral pasando por los estadios íntimos de violencia existentes en tres relaciones fundamentales: la amistad, la familia y el amor.