Novas

IV Encontro Mulleres Creando no FITO de Ourense

Chega o IV Encontro Mulleres Creando do FITO de Ourense os días 12, 13 e 14 de outubro; unhas xornadas que pretenden aunar a diferentes creadoras que este ano chegan desde diferentes partes do estado como Barcelona, o País Vasco ou Madrid. Trátase de contruír un espazo de intercambio artístico, divulgación e estudo da creación das mulleres nas súas múltiples facetas. Durante tres días e a través de diferentes mesas temáticas, as diferentes convidadas poderán intercambiar as súas diferentes linguaxes creativas, poñer en valor os seus traballos e asegurar así a visibilidade das actividades artísticas e de investigación nas mulleres.

Neste IV Encontro, queremos este ano aproximarnos ao movemento da Caixa de Pandora , constituído no ano 2017 para facer fronte a situacións de abuso de poder que sofren as mulleres dentro do ámbito da cultura. A Caixa de Pandora é un grupo non mixto formado por máis de 3.000 mulleres e outras identidades de xénero non hexemónicas, vinculadas á arte e a cultura.

Na actualidade A Caixa de Pandora está procurando distintos medios de funcionamento, sempre horizontal, desxerarquizado, asembleario e autoorganízanse en diferentes lugares do estado.

Ademais do grupo privado de Facebook as Pandoras teñen a súa páxina oficial que conta xa con 3.230 seguidoras/res. Tamén existen grupos de traballo como o de administración de redes, comunicación, e os propios grupos territoriais que se van conformando. Este é o caso das Pandoras galegas que están convidadas a este Encontro e traballan de xeito máis local utilizando ferramentas propias e recollendo documentación e recursos para as mulleres artistas en Galicia. É un movemento en crecemento continuado e aprendizaxe permanente. Estase a crear unha organización interna propia e buscando a maneira de construír recursos pedagóxicos, xurídicos, afectivos e preventivos. Reivindícanse a posta en valor do traballo creativo das mulleres artistas e todas as relacionadas coa arte, a visibilidade permanente do mesmo e a resolución de calquera conflito relacionado coa nosa condición de mulleres artistas. Reivindican tanto a súa  voz, como a súa lexitimidade para sinalar as agresións ás que se ven sometidas e ás institucións que as silencian e as permiten.

ESTRUTURA E CONVIDADAS AO ENCONTRO

O Encontro terá una duración de tres días no mes de outubro coa seguinte estrutura:

DIA 1- VENRES 12

12 horas- Mesa e Reflexión:

MULLERES VISIBLES – SER E ESTAR NA CULTURA

Interveñen:

Karina Garantivá (Clásicas&Modernas-Madrid) Mercé Espelleta (Projecte Vaca-Barcelona), Pilar Almansa (Liga de las Mujeres Profesionales en el Teatro- Madrid), Marta Villar (CIMA- Galicia), Belén Pichel (Escena Galega) e Joana Sales (Centro de Cultura e Intervençao feminista CCIF/UMAR- Lisboa / non presencial)

A partires de diferentes asociacións que buscan incorporar a paridade nas programacións e exhibicións, poderemos ter unha perspectiva xeral e datos sobre a realidade da situación laboral das mulleres no eido cultural.

17 horas- Mesa:

A CAIXA DE PANDORA – MOITO MÁIS QUE PERSOAL

Interveñen:

Carmen Tomé (Madrid). Diana Larrea (Madrid). Carolina Nuñez (Galicia)

Nesta mesa falaremos do que é a Caixa de Pandora, cales son os seus obxectivos e as súas metodoloxías, así como coñecer que pasos e de que forma se poden abordar as diferentes denuncias sobre abuso de poder que as mulleres realizan dentro do ámbito laboral da Cultura.

19:00 horas- Proxección

Ana DMatos (Galicia – Cataluña)

Princesas Reales

duración 14’13”

Protagonistas:
Diana, Bahija, Nieves y Concha

Ana DMatos entrevista a varias mulleres partindo do soño idealizado de que un día chegará un príncipe azul,…,  personaxe que representa o amor,  a realización persoal, o éxito a través do matrimonio.  Esta idea socialmente aceptada presupón o azar e unha docilidade ideolóxica que as protagonistas do vídeo aceptaron e soportaron, ata que un día deixaron de confiar nos seus destinos e, con gran coraxe, loitaron contra os roles impostos até transformar as súas vidas.

 Día 2- Sábado 13

12 horas- Mesa e Reflexión.

ARTISTAS NA PERIFERIA- EXPERIENCIA DA CAIXA DE PANDORA EN GALICIA

Interveñen:

Pilar Sánchez Monje, Uqui Permui, Olga Pastor e Luz Darriba

Nesta mesa contamos con diferentes voces creadoras e xestoras galegas que darán conta da situación da Caixa de Pandora en Galicia, partindo dunha experiencia común que son as ferramentas das novas tecnoloxías para o activismo feminista desde a realidade da periferia.

17 horas- Mesa e Reflexión.

A CREACIÓN FEMENINA EN GALICIA

Interveñen:

Matrioska Teatro (Anabell Gago e Chelo do Rego), Laura Villaverde, Mercé de Rande e Helen Bertels

Nesta mesa diferentes creadoras galegas darán conta dos seus traballos e analizarán cales son as claves dos seus procesos, abrindo o debate sobre se a perspectiva de xénero debe ser plasmada nas creacións escénicas.

19:00 horas- Acción escénica

Mónica Sueiro
Título: 15 ‘

A Actriz solicita á Autora unha peza para ser representada. Unha caixa, un manual de instruccións para construir unha escena, un texto que faga a súa existencia soportable. Só ten quince minutos e poden ser unha eternidade

DIA 3

12 horas- Mesa e Reflexión.

CONCIENCIAR A TRAVÉS DA ARTE

Interveñen:

Yolanda Villa, Encarna Lago e Paula Cabaleiro

Nesta mesa diferentes directoras e coordinadoras de Festivais, Congresos e Xornadas en torno ao xénero e a cultura en Galicia exporán cales son os eixos en torno aos cales realizan as súas programacións así como falar das experiencias concretas de cada unha ( Elas Son artistas, Congreso de Xéneros, Alén dos Xéneros, Miradas de Mulleres e ViolenciaZero) e se os resultados son os esperables en canto á concienciación.

13:30

Recital de Dúas Gamaberras e un micro.

Nuria Vil + Vanessa Glemsel

17 horas- Mesa e Reflexión.

ONDE ESTÁN OS PROTOCOLOS?

Interveñen:

Tania Martínez Portugal (País Vasco),  Teresa Pérez Pardo (Sindicato CRTVG) e Inma López Silva (Esad Galicia)

Unha mesa onde poderemos saber de primeira man como actúan diferentes institucións, organismos e organizacións ante denuncias de acoso, así como saber cal é o seu proceso e como se activan os protocolos. Para elo contamos con Tania Martínez  do País Vasco que indaga sobre que sucede cando se realizan denuncias dentro de movementos sociais, colectivos e partidos de esquerda, con María Teresa Perez Pardo sindicalista na CRTVG Galicia e Inma López Silva da Escola Superior de Arte Dramático de Galicia.

 

Llega el IV Encuentro Mulleres Creando del FITO de Ourense los días 12, 13 y 14 de octubre; unas jornadas que pretenden aunar a diferentes creadoras que este año llegan desde diferentes partes del estado cómo Barcelona, el País Vasco o Madrid. Se trata de contruír un espacio de intercambio artístico, divulgación y estudio de la creación de las mujeres en sus múltiples facetas. Durante tres días y a través de diferentes mesas temáticas, las diferentes invitadas podrán intercambiar sus diferentes lenguajes creativos, poner en valor sus trabajos y asegurar así la visibilidad de las actividades artísticas y de investigación en las mujeres.

En este IV Encuentro, queremos este año aproximarnos al movimiento de la Caja de Pandora , constituido en el año 2017 para hacer frente a situaciones de abuso de poder que sufren las mujeres dentro del ámbito de la cultura. La Caja de Pandora es un grupo no mixto formado por más de 3.000 mujeres y otras identidades de género no hegemónicas, vinculadas al arte y la cultura.

En la actualidad La Caja de Pandora está procurando distintos medios de funcionamiento, siempre horizontal, desgerarquizado, asambleario y se autoorganizan en diferentes lugares del estado.

Además del grupo privado de Facebook las Pandoras tienen su página oficial que cuenta ya con 3.230 seguidoras/res. También existen grupos de trabajo como los referidos a la administración de redes, comunicación, así como los propios grupos territoriales que se van conformando. Este es el caso de las Pandoras gallegas que están invitadas a este Encuentro y trabajan de manera más local utilizando herramientas propias y recogiendo documentación y recursos para las mujeres artistas en Galicia. Es un movimiento en crecimiento continuado y aprendizaje permanente. Se está creando una organización interna propia y se busca la manera de construir recursos pedagógicos, jurídicos, afectivos y preventivos. Se reivindican la puesta en valor del trabajo creativo de las mujeres artistas y todas las relacionadas con el arte, la visibilidad permanente del mismo y la resolución de cualquier conflicto relacionado con nuestra condición de mujeres artistas. Reivindican tanto su voz, como su legitimidad para señalar las agresiones a las que se ven sometidas y a las instituciones que las silencian y las permiten.

ESTRUCTURA E INVITADAS Al ENCUENTRO

El Encuentro tendrá una duración de tres días en el mes de octubre con la siguiente estructura:

día 1- VIERNES 12

12 horas- Mesa y Reflexión:

MUJERES VISIBLES – SER Y ESTAR EN LA CULTURA

Intervienen:

Karina Garantivá (Clásicas&Modernas-Madrid) Mercé Espelleta (Projecte Vaca-Barcelona), Pilar Almansa (Liga de las Mujeres Profesionales en él Teatro- Madrid), Marta Villar (CIMA- Galicia),  Belén Pichel (Escena Gallega) y Joana Sales (Centro de Cultura e Intervençao feminista CCIF/UMAR- Lisboa / non presencial)

A partir de diferentes asociaciones que buscan incorporar la paridad en las programaciones y exhibiciones, podremos tener una perspectiva general y datos sobre la realidad de la situación laboral de las mujeres en el campo cultural en diferentes partes del estado.

17 horas- Mesa:

La CAJA DE PANDORA – MUCHO MÁS QUE PERSONAL

Intervienen:

Carmen Tomé (Madrid). Diana Larrea (Madrid). Carolina Nuñez (Galicia)

En esta mesa hablaremos del qué es la Caja de Pandora, cuáles son sus objetivos y sus metodologías, así como conocer cuales son los pasos y de que forma se pueden abordar las diferentes denuncias sobre abuso de poder que las mujeres realizan dentro del ámbito laboral de la Cultura.

19:00 horas- Proyección

Ana DMatos (Galicia – Cataluña)

Princesas Reales

duración 14’13”

Protagonistas:

Diana, Bahija, Nieves y Concha

Ana DMatos entrevista a varias mujeres partiendo del sueño idealizado de que un día llegará un príncipe azul,…, personaje que representa el amor, la realización personal, el éxito a través del matrimonio. Esta idea socialmente aceptada presupone el azar y una docilidad ideológica que las protagonistas del vídeo aceptaron y soportaron, hasta que un día dejaron de confiar en sus destinos y, con gran coraje, lucharon contra los roles impuestos hasta transformar sus vidas.

Día 2- Sábado 13

12 horas- Mesa y Reflexión.

ARTISTAS EN LA PERIFERIA- EXPERIENCIA DE LA CAJA DE PANDORA EN GALICIA

Intervienen:

Pilar Sánchez Monje, Uqui Permui, Olga Pastor y Luz Darriba

En esta mesa contamos con diferentes voces creadoras y gestoras gallegas que darán cuenta de la situación de la Caja de Pandora en Galicia, partiendo de una experiencia común que son las herramientas de las nuevas tecnologías para el activismo feminista desde la realidad de la periferia.

17 horas- Mesa y Reflexión.

La CREACIÓN FEMENINA EN GALICIA

Intervienen:

Matrioska Teatro (Anabell Gago y Chelo do Rego), Laura Villaverde, Mercé de Rande y Helen Bertels

En esta mesa diferentes creadoras gallegas darán cuenta de sus trabajos y analizarán cuáles son las claves de sus procesos, abriendo el debate sobre si la perspectiva de género debe ser plasmada en las creaciones escénicas.

19:00 horas- Acción escénica

Mónica Sueiro

Título: 15 ‘

La Actriz solicita a la Autora una pieza para ser representada. Una caja, un manual de instruccións para construir una escena, un texto que haga su existencia soportable. Sólo tiene quince minutos y pueden ser una eternidad

Día 3- Domingo 14

12 horas- Mesa y Reflexión.

CONCIENCIAR A través DEL ARTE

Intervienen:

Yolanda Villa, Encarna Lago y Paula Cabaleiro

En esta mesa diferentes directoras y coordinadoras de Festivales, Congresos y Jornadas en torno al género y la cultura en Galicia expondrán cuáles son los ejes en torno a los cuales realizan sus programaciones así como hablar de las experiencias concretas de cada una ( Ellas Son artistas, Congreso de Géneros, Al otro lado de los Géneros, Miradas de Mujeres y ViolenciaZero) y si los resultados son los esperables en cuanto a la concienciación.

13:30

Recital de Dúas Gamberras y un micro.

Nuria Vil + Vanessa Glemsel

17 horas- Mesa y Reflexión.

¿DONDE ESTÁN Los PROTOCOLOS?

Intervienen:

Tania Martínez Portugal (País Vasco), Teresa Pérez Pardo (Sindicato CRTVG) e Inma López Silva (Esad Galicia)

Una mesa donde podremos saber de primera mano cómo actúan diferentes instituciones, organismos y organizaciones ante denuncias de acoso; así como saber en que consiste este proceso y como se activan los protocolos. Para ello, contamos con Tania Martínez del País Vasco que indaga sobre que sucede cuando se realizan denuncias dentro de movimientos sociales, colectivos y partidos de izquierda, con María Teresa Pérez Pardo sindicalista en la CRTVG Galicia e Inma López Silva de la Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia.

3 Comentarios

  • Preto de Celanova

    Non vos perdades o show de Vil e Gremsel, é apaixoante ver dúas conas frustradas facendo o ridículo. Aínda que elas din que fan arte muajajajaja. Todo vale! Boi a botar a Vox.

Deixe unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *