Novas

Inversa Teatro participa no último número da Revista Galega de Teatro.

Inversa Teatro colabora nun artigo sobre a distribución das Artes Escénicas en Galicia no número 69 da Revista Galega de Teatro.

A RGT saca á rúa o seu número 69, correspondente ao inverno 2011-2012 e faino mantendo as súas seccións habituais e achegándose á dramaturxia portuguesa coa edición do texto Padam Padam, de Jose Maria Vieira Mendes (Lisboa, 1976). Deste xeito, a publicación consolida a súa aposta por tender pontes de intercambio co mundo da lusofonía despois de editar hai un ano Nunca estive en Bagdad, de Abel Neves.

Dentro das diferentes seccións deste número 69 da RGT, destaca o traballo “Sexo e Teatro” asinado por Afonso Becerra de Becerreá incluído no apartado ESPAZOS. O propio Becerra é tamén autor do artigo “Escenarios do corpo” que xunto coa experiencia de Metátese e Alentía Teatro en Guatemala pechan esta sección.

O apartado TEMAS está reservado ás protestas que o sector das artes escénicas levou a cabo durante o outono en “Crónica dunha rebelión” que asina Xosé Manuel Pazos, a desaparición da Feira Galega das Artes Escénicas que realiza Zé Paredes con “Non houbo Feira…” e a conversa con diferentes axentes de distribución de artes escénicas en Galicia.

Por outra banda, a sección ENTREVISTAS está adicada as compañías Lagarta Lagarta e Teatro de Ningures, que vén de cumplir 25 anos de traxectoria.

Por último, xunto coas seccións habituais de FESTIVAIS, LIBROS, AXENDA e FICHEIROS, destaca o apartado ESPECTÁCULOS coas críticas das montaxes Oeste solitario, de PT Excéntricas,  O florido pénsil, de eme2 producións e Uno de Nabeirarrúa Danza.

A Revista Galega de Teatro ten carácter trimestral e distribúese en máis de 50 librarías galegas. O seu prezo por unidade é de 5,50 euros. A subscrición anual é de 18 euros.


*Mais Información: Vanesa Sotelo (651 143 776), Antón Lamapereira (626 839 675)
Inversa Teatro colabora en un artículo sobre la distribución de las Artes Escénicas en Galicia en número 69 de la Revista Galega de Teatro.

La RGT saca a la calle su número 69, correspondiente al invierno 2011-2012 y lo hace manteniendo sus secciones habituales y acercándose a la dramaturgia portuguesa con la edición del texto Padam Padam, de Jose Maria Vieira Mendes (Lisboa, 1976). De este modo, la publicación consolida su apuesta por tender puentes de intercambio con el mundo de la lusofonía después de editar hace un año Nunca estive en Bagdad, de Abel Nieves.

Dentro de las diferentes secciones de este número 69 de la RGT, destaca el trabajo “Sexo y Teatro” firmado por Afonso Becerra de Becerreá incluido en el apartado ESPACIOS. El propio Becerra es también autor del artículo “Escenarios del cuerpo” que junto con la experiencia de Metátese y Alentía Teatro en Guatemala cierran esta sección.

El apartado TEMAS está reservado a las protestas que el sector de las artes escénicas llevó a cabo durante el otoño en “Crónica de una rebelión” que firma Xosé Manuel Pazos, la desaparición de la Feria Gallega de las Artes Escénicas que realiza Zé Paredes con “No hubo Feria” y la conversación con diferentes agentes de distribución de artes escénicas en Galicia.

Por otra parte, la sección ENTREVISTAS está dedicada las compañías Lagarta Lagarta y Teatro de Ningures, que viene de cumplir 25 años de trayectoria.

Por último, junto con las secciones habituales de FESTIVALES, LIBROS, AGENDA y FICHEROS, destaca el apartado ESPECTÁCULOS con las críticas de los montajes Oeste solitario, de PT Excéntricas,  El florido pénsil, de eme2 producciones y Uno de Nabeirarrúa Danza.

La Revista Gallega de Teatro tiene carácter trimestral y se distribuye en más de 50 librerías gallegas. Su precio por unidad es de 5,50 euros. La suscripción anual es de 18 euros.

** Mas Información: Vanesa Sotelo (651 143 776), Antón Lamapereira (626 839 675)