Novas

Té con Kant viaxa a Valencia

INVERSA TEATRO VIAXA A VALENCIA CON TÉ CON KANT

A presentación da peza será o día 4 de setembro na Sala Matilde Salvador dentro do Marco do I Congreso Internacional de Filosofía

Inversa Teatro presenta a súa peza Té con Kant este xoves 4 de setembro na Sala Matilde Salvador de Valencia ás 20:30 horas. A peza represéntase dentro do marco do I Congreso Internacional de Filosofía que organiza a Red Española de Filosofía (REF), co título Los Retos de la Filosofía en el S. XXI que se celebra nesta capital desde o día 3 ata o 5 de setembro e onde se atopan grandes nomes da filosofía española contemporánea. Isto reafirma o carácter marcadamenete filosófico que posúe a peza, abrindo novos camiños para a exhibición da mesma.

A compañía galega amosa esta obra despois de estar presente recentemente coa mesma no VIII Festival ENITBAR de Barranquilla en Colombia e de ter pasado xa por diferentes espazos, teatros e Festivais en Galicia, España e Portugal.

 

Té con Kant é unha peza escrita e dirixida  por María Caparrini e Marta Pérez  e interpretada por María Roja e Marta Pérez. Té con Kant é un proxecto experimental que conxuga o ensaio filosófico e a creación escénica xogando co humor e a ironía para obter unha peza de teatro íntimo próxima ao formato de teatro-didáctico-conferencia.

Johanna Gottfried e Theodora Krauss son dúas mulleres ilustradas chegadas á nosa época nunha viaxe no tempo desde a Prusia do S. XVIII. Unha vez aquí tentarán exercer como axitadoras filosóficas coa pretensión de remover e promover a reflexión (e acción) do público asistente ao redor da problemática moral nos nosos días, a partires das ideas do seu amigo o filósofo Inmanuel Kant. A última decisión sobre o destino destas personaxes dependerá unicamente do público asistente a partires do Imperativo Categórico Kantiano.

Un espectáculo para espazos non convencionais que rememora ós Salóns clandestinos do S. XVIII.  Por elo, para poder acceder é preciso dunha contrasinal e onde, a partires de fotomontaxes, video-proxeccións e xogos de sombras, estas mulleres prusianas tentarán persuadir ó público asistente: deben voltar ou deben quedar?

Próximas datas en setembro de Inversa Teatro

As próximas datas en setembro para ver os espectáculos de Inversa Teatro son: o día 12 no novo Espazo Multidisciplinar Iskoö en Lugo e o 19 en La Buena Vida en Cangas do Morrazo con Té con Kant e o día 27 con Fémina Sapiens na Sala La Selecta de Madrid

INVERSA TEATRO VIAJA A VALENCIA CON TÉ CON KANT

La presentación de la pieza será el día 4 de septiembre en La Sala Matilde Salvador en el marco del I Congreso Internacional de Filosofía

Inversa Teatro presenta su pieza Té con Kant este jueves 4 de septiembre en la Sala Matilde Salvador de Valencia a las 20:30 horas. La pieza se representa dentro del marco del I Congreso Internacional de Filosofía que organiza la Red Española de Filosofía (REF), con el título Los Retos de la Filosofía en el S. XXI que se celebra en esta capital desde el día 3 hasta el 5 de septiembre y donde se encuentran grandes nombres de la filosofía española contemporánea. Esto reafirma el carácter marcadamenete filosófico que posee la pieza, abriendo nuevos caminos para la exhibición de la misma.

La compañía gallega muestra esta obra después de estar presente recientemente con la misma en el VIII Festival ENITBAR de Barranquilla en Colombia y de haber pasado ya por diferentes espacios, teatros y Festivales en Galicia, España y Portugal.

 

Té con Kant es una pieza escrita y dirigida  por María Caparrini y Marta Pérez  e interpretada por María Roja y Marta Pérez. Té con Kant es un proyecto experimental que conjuga el ensayo filosófico y la creación escénica jugando con el humor y la ironía para obtener una pieza de teatro íntimo próxima al formato de teatro-didáctico-conferencia.

Johanna Gottfried y Theodora Krauss son dos mujeres ilustradas llegadas a nuestra época en un viaje en el tiempo desde la Prusia del S. XVIII. Una vez aquí intentarán ejercer cómo agitadoras filosóficas con la pretensión de remover y promover la reflexión (y acción) del público asistente alrededor de la problemática moral nos nuestros días, a partir de las ideas de su amigo el filósofo Inmanuel Kant. La última decisión sobre el destino de estos personajes dependerá únicamente del público asistente a partir del Imperativo Categórico Kantiano.

Un espectáculo para espacios no convencionales que rememora los Salones clandestinos del S. XVIII.  Por ello, para poder acceder es preciso de una contraseña y a partir de fotomontajes, video-proyecciones y juegos de sombras, estas mujeres prusianas intentarán persuadir al público asistente: deben volver o deben quedarse?

Próximas fechas en septiembre de Inversa Teatro

Las próximas fechas en septiembre para ver los espectáculos de Inversa Teatro son: el día 12 en el nuevo Espacio Multidisciplinar Iskoö en Lugo y el 19 en La Buena Vida en Cangas do Morrazo con Té con Kant y el día 27 con Fémina Sapiens en la Sala La Selecta de Madrid