Novas

O Péndulo. Nova montaxe de Inversa Teatro

Nace O Péndulo, a nova montaxe de Inversa Teatro en coprodución co Centro Dramático Galego, a Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia (MIT) e a Area da Memoria Histórica da Deputación de Pontevedra. Colabora o Concello da Cañiza, o Concello de Negreira e o Concello de Vigo.

Será precisamente en Vigo onde se realizará a estrea o venres 4 de marzo no Auditorio Municipal ás 20 horas e ao día seguinte, sábado 5, estará na Casa de Cultura da Cañiza ás 21 horas. No mes de marzo repetiremos no Auditorio Manuel Dopazo de Silleda o día 11 e no Auditorio Municipal Lois Tobío de Gondomar o día 26.

O Péndulo é unha obra de teatro-documento que nos amosa como se desenvolveu a sublevación militar de 1936 e o inicio da Guerra Civil en Galicia. Este achegamento á nosa historia colectiva faise desde o persoal. Marta Pérez, co-dramaturga e actriz, trasládanos a experiencia do seu bisavó, Tirso Gómez Freijido, natural de Ribadavia e residente na Cañiza. Membro do Partido Socialista, republicano e presidente da Casa do Pobo da vila. Tirso foi apresado e fusilado no ano 1936 no Castro de Vigo, xunto cos seus camaradas Justo Moure, Jesús Pérez e Antonio Mojón. Outro veciño da localidade, Benjamín Malvar, apareceu asasinado nunha gabia. Xunto con eles foi apresada tamén María Gómez, alcaldesa da Cañiza, pertencente a Esquerda Republicana, a única muller que exerceu ese cargo en Galicia durante a Segunda República. Esta última conseguiu salvarse do fusilamento no último momento, alegando un falso embarazo. Foi condenada a cadea perpetua e rematou vivindo en Lugo coa anarquista Urania Mella.

Co-escrita por Marta Pérez & Ernesto Is, dirixida por Carlos Álvarez-Ossorio, interpretada por Rosa Puga Davila, Nerea Brey e Marta Pérez, con música e vídeo de Jesús Andrés Tejada, grafismo de Marieta R. e prensa a cargo de Dito e Feito Comunicación e RRSS de Samuel Merino.

A obra tamén será publicada por Edición Positivas dentro da colección de literatura dramática DiTeatro. Nesta edición poderemos atopar algúns dos documentos orixinais que as actrices manexan no espectáculo e que conforman parte da narrativa do mesmo. 

Documentos, Ficción, Realidade e Rol das Mulleres

Para a creación desta peza, desenvolveuse un proceso de investigación no que se recompilou documentación en diferentes formatos: escritos, fotografías e audios —seleccionados do proxecto ‘Nomes e Voces’ da Facultade de Historia de Santiago de Compostela— que recollen testemuños sobre a Guerra Civil e a represión franquista en Galicia.

Entre a documentación escrita contamos, por unha banda, coas cartas que os presos da Cañiza enviaron desde o cárcere ás súas familias; e pola outra, con documentos oficiais do Arquivo Militar de Ferrol, como as sentenzas de morte, as transcricións do xuízo, os interrogatorios ou os escritos do fiscal.

Na obra, os documentos combínanse coa recreación ficcional de diferentes momentos do pasado. Nesta convivencia entre a ficción e a realidade, a recreación de feitos históricos por parte das tres actrices, que interpretarán diferentes personaxes, fusiónase coa investigación da co-dramaturga sobre a súa historia familiar.

A decisión de contar cun elenco integramente feminino responde ó feito de que a través das mulleres da súa familia é como Marta puido acceder ó seu pasado. É por isto que son as mulleres as que narran todo o que acontece; as actrices Rosa e Nerea acompañan por momentos a Marta no percorrido das súas lembranzas e pensamentos pero outras moitas veces xogan a ser a alcaldesa María Gómez, Pura Martínez Garrido (filla do Alcalde Martínez Garrido), Urania Mella, avogadas, veciñas, tías e mesmo a súa avoa e bisavoa.

Este punto de vista que Inversa presenta sobre as táboas ten que ver coa propia filosofía da Compañía, que xa desde o seus inicios no 2009 tivo unha intención deliberadamente feminista.

______________________________________

Nace O Péndulo, el nuevo montaje de Inversa Teatro en coproducción con el Centro Dramático Galego, la Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia (MIT) y el Área de Memoria Histórica de la Diputación de Pontevedra. Colabora Ayuntamiento de A Cañiza, el Ayuntamiento de Negreira y el Ayuntamiento de Vigo.

Será precisamente en Vigo donde se realizará el estreno el viernes 4 de marzo en el Auditorio Municipal a las 20 horas y al día siguiente, sábado 5, estará en la Casa de Cultura de A Cañiza a las 21 horas. En el mes de marzo repetiremos en el Auditorio Manuel Dopazo de Silleda el día 11 y en el Auditorio Municipal Lois Tobío de Gondomar el día 26.

O Péndulo es una obra de teatro-documento que nos muestra como se desarrolló la sublevación militar de 1936 y el inicio de la Guerra Civil en Galicia. Este acercamiento a nuestra historia colectiva se hace desde lo personal. Marta Pérez, con-dramaturga y actriz, nos traslada la experiencia de su bisabuelo, Tirso Gómez Freijido, natural de Ribadavia y residente en la Cañiza. Miembro del Partido Socialista, republicano y presidente de la Casa del Pueblo de la villa. Tirso fue apresado y fusilado en el año 1936 en el Castro de Vigo, junto con sus camaradas Justo Moure, Jesús Pérez y Antonio Mojón. Otro vecino de la localidad, Benjamín Malvar, apareció asesinado en una zanja. Junto con ellos fue apresada también María Gómez, alcaldesa de A Cañiza, perteneciente a Izquierda Republicana, la única mujer que ejerció ese cargo en Galicia durante la Segunda República. Esta última consiguió salvarse del fusilamiento en el último momento, alegando un falso embarazo. Fue condenada la cadena perpetua y acabó viviendo en Lugo con la anarquista Urania Mella.

Co-escrita por Marta Pérez & Ernesto Is, dirigida por Carlos Álvarez-Ossorio, interpretada por Rosa Puga Davila, Nerea Brey y Marta Pérez, con música y vídeo de Jesús Andrés Tejada, grafismo de Marieta R. y prensa a cargo de Dito e Feito Comunicación y RRSS de Samuel Merino. 

La obra también será publicada por Edición Positivas dentro de la colección de literatura dramática DiTeatro. En esta edición podremos encontrar algunos de los documentos originales que las actrices manejan en el espectáculo y que conforman parte de la narrativa del mismo.

Documentos, Ficción, Realidad y Rol de las Mujeres

Para la creación de esta pieza, se desarrolló un proceso de investigación en el que se recopiló documentación en diferentes formatos: escritos, fotografías y audios – seleccionados del proyecto ‘Nombres y Voces’ de la Facultad de Historia de Santiago de Compostela- que recogen testimonios sobre la Guerra Civil y la represión franquista en Galicia.

Entre la documentación escrita contamos, por una parte, con las cartas que los presos de A Cañiza enviaron desde la cárcel a sus familias; y por la otra, con documentos oficiales del Archivo Militar de Ferrol, como las sentencias de muerte, las transcripciones del juicio, los interrogatorios o los escritos del fiscal.

En la obra, los documentos se combinan con la recreación ficcional de diferentes momentos del pasado. En esta convivencia entre la ficción y la realidad, la recreación de hechos históricos por parte de las tres actrices, que interpretarán diferentes personajes, se fusiona con la investigación de la co-dramaturga sobre su historia familiar.

La decisión de contar con un elenco íntegramente femenino responde al hecho de que a través de las mujeres de su familia es como Marta pudo acceder a su pasado. Es por esto que son las mujeres las que narran todo lo que sucede; las actrices Rosa y Nerea acompañan por momentos a Marta en el recorrido de sus recuerdos y pensamientos pero otras muchas veces juegan a ser la alcaldesa María Gómez, Pura Martínez Garrido (hija del Alcalde Martínez Garrido), Urania Mella, abogadas, vecinas, tías e incluso su abuela y bisabuela.

Este punto de vista que Inversa presenta sobre las tablas tiene que ver con la propia filosofía de la Compañía, que ya desde sus inicios en el 2009 tuvo una intención deliberadamente feminista.

2 Comentarios

Deixe unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *