Novas

Kamouraska en São Paulo- Brasil

Kamouraska chega a Brasil para participar na VII Mostra de Teatro de Grupo de Latino América.

A VII Mostra Latino Americana de Teatro de Grupo de São Paulo- Brasil conta con cerca de 100 artistas e dez grupos de diferentes países e cidades: México, Cuba, Uruguai, Florianápolis, Pernambuco, Rondónia, Arxentina, Valencia, Galicia e São Paulo. A mostra consite nunha representación de Kamouraska e unha presentación activa sobre o proceso de traballo. Ademáis conta coa presencia de obradoiros por parte do dramaturgo Guillermo Heras.

Nesta ocasión a Mostra terá como eixo “A muller na producción teatral de América Latina”.

 

Á súa volta, Inversa viaxa ao Festival Zaragoza-Co para participar con Paper Dolls os días 5 e 6 de Maio no Teatro da Estación, dentro da programación deste Festival de Teatro contemporáneo.Kamouraska llega a Brasil para participar en la VII Muestra de Teatro de Grupo de Latino América.

La VII Muestra Latino Americana de Teatro de Grupo de São Paulo- Brasil cuenta con cerca de 100 artistas y diez grupos de diferentes países y ciudades: México, Cuba, Uruguay, Florianápolis, Pernambuco, Rondónia, Argentina, Valencia, Galicia y São Paulo. La muestra consite en una representación de Kamouraska y una presentación activa sobre el proceso de trabajo. Ademáis cuenta con la presencia de talleres por parte del dramaturgo Guillermo Heras.

En esta ocasión a Muestra tendrá como eje “La mujer en la producción teatral de América Latina”.

A su vuelta, Inversa viaja al Festival Zaragoza-Co para participar con Paper Dolls los días 5 y 6 de Mayo en el Teatro de la Estación, dentro de la programación de este Festival de Teatro contemporáneo.