Novas

Inversa Teatro chega ó SalaSon de Cangas antes de viaxar a Colombia

INVERSA TEATRO PRESENTA NO SALASON DE CANGAS A PEZA KAMOURASKA, ANTES DE VIAXAR A COLOMBIA

As representacións serán os días 31 de Maio e 3 de Xuño  ás 20:30 horas

A Compañía ofrecerá ademais, un coloquio sobre o proceso creativo e un intercambio directo cos espectadores despois das representacións.

A compañía Inversa Teatro presenta no SalaSon de Cangas a peza Kamouraska Dirixida por Vanesa Sotelo e interpretada polas actrices Beatriz Campos, María Caparrini e Marta Pérez. Kamouraska poderá verse o xoves 31 de Maio e o domingo 3 de Xuño ás 20:30 horas. A entrada ten un prezo de cinco euros e a duración do espectáculo é de setenta minutos.

As dúas funcións que Inversa presentará en Cangas coa colaboración do SalaSon, teñen como obxectivo recadar fondos para asistir ó Festival Santander a Escena de Bucaramanga, en Colombia.

Este é o segundo ano consecutivo que a Compañía é convidada a este Festival para presentar Kamouraska. Despois de ter rexeitado o convite o ano pasado por falta de financiación, nesta edición o Festival Colombiano cubre a metade dos gastos da viaxe ademais da contratación da peza.  Ante o claro apoio e o interese por parte da institución colombiana, Inversa aposta por novas fórmulas para procurar vías de financiación alternativa. A colaboración privada, a búsqueda de patrocinios e a contribución do público son algunhas das bazas coas que conta a Compañía.

Proxección latino-americana

Kamouraska vén avalada pola boa acollida de crítica e público na VII Mostra Latino Americana de Teatro de Grupo de São Paulo que tivo lugar en Abril. Neste caso, a organización do evento cubriu a totalidade dos gastos ademais da contratación da peza. O interese que suscitou a peza en Brasil deu lugar a outros convites en Festivais de México e Ecuador ademais de futuros proxectos de intercambio con Latino-América.

Coloquio

Ó finalizar as funcións, Inversa ofrecerá unha mesa redonda sobre o proceso creativo e un intercambio directo cos espectadores que acaban de presenciar o espectáculo. Deste xeito a Compañía aposta por introducir un apartado pedagóxico para que o público poida atopar unha mellor comprensión sobre o universo creativo de Kamouraska.

INVERSA TEATRO PRESENTA EN El SALASON DE CANGAS LA PIEZA KAMOURASKA, ANTES DE VIAJAR A COLOMBIA

Las representaciones serán los días 31 de Mayo y 3 de Junio  a las 20:30 horas

La Compañía ofrecerá además, un coloquio sobre el proceso creativo y un intercambio directo con los espectadores después de las representaciones.

La compañía Inversa Teatro presenta en el SalaSon de Cangas la pieza Kamouraska Dirigida por Vanesa Sotelo e interpretada por las actrices Beatriz Campos, María Caparrini y Marta Pérez. Kamouraska podrá verse el jueves 31 de Mayo y el domingo 3 de Junio a las 20:30 horas. La entrada tiene un precio de cinco euros y la duración del espectáculo es de setenta minutos.

Las dos funciones que Inversa presentará en Cangas con la colaboración del SalaSon, tienen como objetivo recaudar fondos para asistir al Festival Santander a Escena de Bucaramanga, en Colombia.

Este es el segundo año consecutivo que la Compañía es invitada a este Festival para presentar Kamouraska. Después de haber rechazado el convite el año pasado por falta de financiación, en esta edición el Festival Colombiano cubre la mitad de los gastos del viaje además de la contratación de la pieza.  Ante el claro apoyo y el interés por parte de la institución colombiana, Inversa apuesta por nuevas fórmulas para procurar vías de financiación alternativa. La colaboración personal, la búsqueda de patrocinios y la contribución del público son algunas de las bazas con las que cuenta la Compañía.

Proyección latino-americana

Kamouraska viene avalada por la buena acogida de crítica y público en la VII Muestra Latino Americana de Teatro de Grupo de São Paulo que tuvo lugar en abril. En este caso, la organización del evento cubrió la totalidad de los gastos además de la contratación de la pieza. El interés que suscitó la pieza en Brasil dió lugar a otros convites en Festivales de México y Ecuador además de futuros proyectos de intercambio con Latino-América.

Coloquio

Al finalizar las funciones, Inversa ofrecerá una mesa redonda sobre el proceso creativo y un intercambio directo con los espectadores que acaban de presenciar el espectáculo. De este modo la Compañía apuesta por introducir un apartado pedagógico para que el público pueda encontrar una mejor comprensión sobre el universo creativo de Kamouraska.