Novas

Inversa participa no novo número da Revista Galega de Teatro

Inversa Teatro participa no número 73 da Revista Galega de Teatro que acaba de saír á rúa, co artigo “Tomar as rendas e crear á inversa: unha perspectiva feminista da creación escénica en Galicia” escrito por Marta Pérez e Vanesa Sotelo.

Este artigo é o resultado do convite recibido para participar no XVI Encontro de mulleres de Iberoamérica nas Artes Escénicas do FIT de Cádiz e tamén quedará plasmado na futura publicación das Actas do encontro.

A aparición nos últimos anos dun nutrido número de creadoras escénicas que en Galicia comezan a dirixir os seus proxectos e presentar os seus universos, serviu como excusa para realizar unha panorámica das creadoras galegas, acompañada por unha reflexión sobre a evolución do logos patriarcal. O documento abre unha serie de traballos sobre o teatro e feminismo que se completará no próximo número da Revista Galega de Teatro coa mirada de creadoras doutros puntos do estado.

Máis información en: http://www.revistagalegateatro.com/

*NOTA: Algunhas persoas solicitaron non aparecer nomeadas no artigo por non estar de acordo coa visión presentada nel.

Inversa Teatro participa en el número 73 de la Revista Galega de Teatro que acaba de salir a la calle, con el artículo “Tomar las riendas y crear a la inversa: una perspectiva feminista de la creación escénica en Galicia” escrito por Marta Pérez y Vanesa Sotelo.

Este artículo es el resultado de la invitación recibida para participar en el XVI Encuentro de mujeres de Iberoamérica en las Artes Escénicas del FIT de Cádiz y también quedará plasmado en la futura publicación de las Actas del encuentro.

La aparición en los últimos años de un nutrido número de creadoras escénicas que en Galicia comienzan a dirigir sus proyectos y presentar sus universos, sirvió como excusa para realizar una panorámica de las creadoras gallegas, acompañada por una reflexión sobre la evolución del logos patriarcal. El documento abre una serie de trabajos sobre el teatro y feminismo que se completará en el próximo número de la Revista Galega de Teatro con la mirada de creadoras de otros puntos del estado.

Más información en: http://www.revistagalegateatro.com/

*NOTA: Algunas personas solicitaron no aparecer nombradas en el artículo por no estar de acuerdo con la visión presentada en él.