Novas

Inversa inicia en abril a súa xira por Venezuela, México e Colombia.

      INVERSA TEATRO INICIA EN ABRIL UNHA XIRA POR VENEZUELA, MÉXICO E COLOMBIA COA PEZA KAMOURASKA

A xira realizarase entre os días 2 de Abril e 2 de Maio.

Percorrerán diferentes Festivais e cidades  como o Festival Gran Caribe en Cartagena de Indias, o Festival Somos Más de Caracas e o Teatro Experimental de Jalisco.

A compañía de Galicia- España, Inversa Teatro realizará unha xira con 6 representacións 6 talleres escénicos repartidas polos paises de Venezuela, México e Colombia durante todo o mes de abril. Nesta estancia dun mes, presentarán a peza Kamouraska, dirixida por Vanesa Sotelo e interpretada polas actrices Beatriz Campos, María Caparrini e Marta Pérez. Kamouraska poderá verse nos escenarios do Teatro Pedro de Heredia en Cartagena de Indias, dentro do Festival Gran Caribe, na Sala Ana Julia Rojas de UNEARTE, en Caracas dentro do Festival Somos Más e no Teatro Experimenal de Jalisco en México.

A xira que Inversa ten prevista polo tres países foi posible grazas á firme aposta que  os propios teatros e Festivais latinoamericanos realizaron; así, a compañía obtivo axuda da Embaixada de España en Venezuela, do Festival Gran Caribe de Colombia e da Axencia Española de Cooperación Internacional para el Desenvolvimiento (AECID) de Cartagena de Indias-Colombia.

Este é a terceira viaxe que Inversa Teatro fai a latinoamérica despois de pasar pola VII Mostra Latino Americana de Teatro de Grupo de São Paulo en abril do ano pasado e de realizar unha xira dun mes por Colombia onde realizaron 7 representacións e 7 talleres escénicos por diferentes lugares do país como Bogotá, Bucaramanga, Tunja, Vila de Leyva e Cartagena de Indias. O interese que suscitou a peza en Brasil e en Colombia deu lugar a que outros países se interesasen pola Compañía e así foi como resultou convidada neste tres países arriba mencionados. Ademais, Inversa  Teatro ten agora mesmas máis invitacións para este 2013 en países como Uruguay, Venezuela, México, Ecuador, Brasil, Colombia, Chile e Cuba.

Proxección latino-americana

Kamouraska vén avalada pola boa acollida de crítica e público na VII Mostra Latino Americana de Teatro de Grupo de São Paulo que tivo lugar en abril e polos diferentes teatros e festivais colombianos. Agora, Inversa está a realizar unha firme aposta por continúar abrindo mercado en latinoamerica, ante o claro desmantelamento que as Artes Escénicas están a sufrir en España debido á forte crise que axexa a ese país.

TALLERES ESCÉNICOS

Ademais da obra teatral Inversa tamén realizará diferentes actividades paralelas nos Festivais onde está convidada. As actividades que oferta son Talleres de creación das artes escénicas desde unha perspectiva de xénero que impartirá a directora da Compañía, Marta Pérez, Talleres de teatro para nenos que ofrecerá a actriz María Caparrini e contacontos que realizará a actriz de Kamouraska e tamén contacontos Beatriz Campos.

DATAS

A peza Kamouraska poderá verse o día 5 de abril no Teatro Pedro de Heredia en Cartaxena de Indias, dentro do Festival Gran Caribe. Ademais Beatriz Campos terá dúas sesións de contos neste Festival os días 4 e 6 de Abril. Pola súa banda, María Caparrini impartirá o seu taller de teatro para nenos o día 6 de abril na sede da Axencia Española de Cooperación Internacional para el Desenvolvimiento (AECID), lugar e día no cal tamén Marta Pérez impartirá o seu taller de xénero nas Artes Escénicas.

Tras o seu paso por Colombia porán rumbo a Jalisco-Guadalajara, onde exporán a peza Kamouraska no Teatro Experimental de Jalisco os días 19, 20 e 21 de abril.

Á súa volta de México, Inversa estará presente en Caracas, na Sala Ana Julia Rojas de UNEARTE, en Caracas dentro do Festival Somos Máis- que organiza a Embaixada de España en Venezuela- os días 27 e 28 de abril. Tras estes dous días de representación Inversa realizará os días 29, 30 e 1 de maio os seus talleres de creación das artes escénicas desde unha perspectiva de xénero.

INVERSA TEATRO INICIA EN ABRIL UNA GIRA POR VENEZUELA, MÉXICO Y COLOMBIA CON LA PIEZA KAMOURASKA

La gira se realizará entre los días 2 de Abril y 2 de Mayo.

Recorrerán diferentes Festivales y ciudades  como el Festival Gran Caribe en Cartagena de Indias, el Festival Somos Más de Caracas y el Teatro Experimental de Jalisco.

La compañía gallega, Inversa Teatro realizará una gira con 6 representaciones 6 talleres escénicos repartidas por los paises de Venezuela, México y Colombia durante todo el mes de abril. En esta estancia de un mes, presentarán la pieza Kamouraska, dirigida por Vanesa Sotelo e interpretada por las actrices Beatriz Campos, María Caparrini y Marta Pérez. Kamouraska podrá verse en los escenarios del Teatro Pedro de Heredia en Cartagena de Indias, dentro del Festival Gran Caribe, en la Sala Ana Julia Rojas de UNEARTE, en Caracas dentro del Festival Somos Más y en el Teatro Experimenal de Jalisco en México.

La gira que Inversa tiene prevista por los tres países fue posible gracias a la firme apuesta que  los propios teatros y Festivales latinoamericanos realizaron; así, la compañía ha obtenido ayuda de la Embajada de España en Venezuela, del Festival Gran Caribe de Colombia y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para él Desarrollo (AECID) de Cartagena de Indias-Colombia.

Este es el tercer viaje que Inversa Teatro hace a latinoamérica después de haber pasado por la VII Muestra Latino Americana de Teatro de Grupo de São Paulo en abril del año pasado y de realizar una gira de un mes por Colombia donde realizaron 7 representaciones y 7 talleres escénicos por diferentes lugares del país como Bogotá, Bucaramanga, Tunja, Villa de Leyva y Cartagena de Indias. El interés que suscitó la pieza en Brasil y en Colombia dio lugar a que otros países se interesasen por la Compañía y así fue cómo resultó invitada en estos tres países arriba mencionados. Además, Inversa  Teatro tiene ahora mismo más invitaciones para este 2013 en países como Uruguay, Venezuela, México, Ecuador, Brasil, Colombia, Chile y Cuba.

Proyección latino-americana

Kamouraska viene avalada por la buena acogida de crítica y público en la VII Muestra Latino Americana de Teatro de Grupo de São Paulo que tuvo lugar en abril y por los diferentes teatros y festivales colombianos. Ahora, Inversa está realizando una firme apuesta por continúar abriendo mercado en latinoamerica, ante el claro desmantelamiento que las Artes Escénicas están sufriendo en España debido a la fuerte crisis que acecha a ese país.

TALLERES ESCÉNICOS

Además de la obra teatral Inversa también realizará diferentes actividades paralelas en los Festivales donde está invitada. Las actividades que oferta son Talleres de creación de las artes escénicas desde una perspectiva de género que impartirá la directora de la Compañía, Marta Pérez, Talleres de teatro para niños que ofrecerá la actriz María Caparrini y cuentacuentos que realizará la actriz de Kamouraska y también cuentacuentos Beatriz Campos.

 FECHAS

La pieza Kamouraska podrá verse el día 5 de abril en el Teatro Pedro de Heredia en Cartagena de Indias, dentro del Festival Gran Caribe. Además Beatriz Campos tendrá dos sesiones de cuentos en este Festival los días 4 y 6 de Abril. Por su parte, María Caparrini impartirá su taller de teatro para niños el día 6 de abril en la sede de la Agencia Española de Cooperación Internacional para él Desarrollo (AECID), lugar y día en el cual también Marta Pérez impartirá su taller de género en las Artes Escénicas.

Tras su paso por Colombia pondrán rumbo a Jalisco-Guadalajara, donde expondrán la pieza Kamouraska en el Teatro Experimental de Jalisco los días 19, 20 y 21 de abril.

A su vuelta de México, Inversa estará presente en Caracas, en la Sala Ana Julia Rojas de UNEARTE, en Caracas dentro del Festival Somos Más- que organiza la Embajada de España en Venezuela- los días 27 y 28 de abril. Tras estos dos días de representación Inversa realizará los días 29, 30 y 1 de mayo sus talleres de creación de las artes escénicas desde una perspectiva de género.