Novas

Fémina Sapiens, a nova montaxe de Inversa Teatro.

Comeza a nova montaxe de Inversa Teatro: Fémina Sapiens. O proxecto volveu contar cunha axuda por parte de Agadic e desenvólvese como a primeira peza en residencia coa Casa Tomada na Coruña.

Fémina Sapiens é un solo teatral escrito e interpretado por Marta Pérez e dirixido por Carlos Álvarez-Ossorio onde se pon de manifesto a pregunta sobre se é posible a evolución en torno ao aspecto Sapiens ou se, pola contra somos máis proclives á involución.

Fémina Sapiens é unha personaxe que tenta buscar e analizar cal é o eslabón perdido entre a racionalidade e moralidade pasando polos estadios íntimos de violencia existentes en tres relacións fundamentais: amizade, familia e amor.

A peza será estreada no Auditorio Municipal de Vigo os días 19 e 20 de marzo. Outras datas para ver a obra son o 2 de marzo na Casa Tomada, 13 de marzo no Auditorio Lois Tobío de Gondomar, 14 de marzo no Auditorio do Milladoiro dentro das actividades do día da muller, o 15 e 22 de marzo no Auditorio de Santa Marta en Santiago de Compostela ademais de outras datas que anunciaremos en breve.

PROXECIÓN LATINO-AMERICANA:

A peza tamén estará presente no Festival Internacional de Teatro Enitbar en Barranquilla- Colombia entre o 20 e 27 de Abril  e xa conta con máis convites para diferentes países latinoamericanos. Continúa así a proxección da Cía. que xa estivo presente tanto no 2012 como no 2013 en países como Brasil, Colombia, Venezuela e México.


Comienza el nuevo montaje de Inversa Teatro: Fémina Sapiens. El proyecto volvió a contar con una ayuda por parte de Agadic y se desarrolla cómo la primera pieza en residencia con la Casa Tomada en A Coruña.

Fémina Sapiens es un sólo teatral escrito e interpretado por Marta Pérez y dirigido por Carlos Álvarez-Ossorio donde se pone de manifiesto la pregunta sobre si es posible la evolución en torno al aspecto Sapiens o si, por el contrario somos más proclives a la involución.

Fémina Sapiens es un personaje que intenta buscar y analizar cuál es el eslabón perdido entre la racionalidad y moralidad pasando por los estadios íntimos de violencia existentes en tres relaciones fundamentales: amistad, familia y amor.

La pieza será estrenada en el Auditorio Municipal de Vigo los días 19 y 20 de marzo. Otras fechas para ver la obra son el 2 de marzo en la Casa Tomada de A Coruña, 13 de marzo en el Auditorio Lois Tobío de Gondomar, 14 de marzo en el Auditorio del Milladoiro dentro de las actividades del día de la mujer, el 15 y 22 de marzo en el Auditorio de Santa Marta en Santiago de Compostela además de otras fechas que anunciaremos en breve.

PROYECCIÓN LATINO-AMERICANA:

La pieza también estará presente en el Festival Internacional de Teatro Enitbar en Barranquilla- Colombia entre el 20 y 27 de Abril  y ya cuenta con más invitaciones para diferentes países latinoamericanos. Continúa así la proyección de la Cía. que ya ha estado presente tanto en el 2012 como en el 2013 en países como Brasil, Colombia, Venezuela y México.