Novas

Estrea Oficial de Fémina Sapiens en Vigo

 

INVERSA TEATRO ESTREA O SEU NOVO ESPECTÁCULO FÉMINA SAPIENS EN VIGO.

As presentacións da peza serán este mércores 19 e xoves 20 ás 21 horas no Auditorio Municipal de Vigo

Inversa Teatro presenta a súa nova montaxe: Fémina Sapiens, un só teatral escrito e interpretado por Marta Pérez e dirixido por Carlos Álvarez-Ossorio, e que xa conta con varias datas para verse en diferentes espazos de Galicia e Colombia.

A montaxe xa estivo presente en diferentes espazos como o Teatro Principal de Ourense, no Centro Patelas de Cuntis, na Casa da Cultura do Milladoiro, e no Centro Socio-Cultural Santa Marta de Santiago de Compostela. Estas montaxes formaron parte das actividades dos diferentes Concellos pola Semana da Muller. Sen embargo, a Estrea oficial será no Auditorio Municipal de Vigo os días 19 e 20 de Marzo ás 21 horas, para continúar o 26 de Marzo na Sala de Exposicións da Deputación de Lugo e o 23 de Maio na Casa Tomada da Coruña. Entre tanto, a Compañía viaxará de novo a Colombia en Abril para presentar a peza no Festival Intenacional ENITBAR de Barranquilla.

 

FÉMINA SAPIENS

O proxecto volveu contar cunha axuda por parte de Agadic e desenvólvese como a primeira peza en residencia coa Casa Tomada na Coruña.

Fémina Sapiens é unha peza  onde se pon de manifesto a pregunta sobre se é posible a evolución en torno ao aspecto Sapiens -ou se, pola contra somos máis proclives á involución- e onde se cuestiona se os humanos temos unha especie de selección natural que nos faga proclives para decantarnos por unha temática e non por outra. Por que nos enfurecemos cando vemos inxustizas feministas e non racistas, por exemplo? Por que grandes intelectuais que escriben sobre a xustiza social, despois comenten sen embargo actos inmorais con persoas que teñen ó seu lado? Por que somos conscientes da moralidade nun ámbito e non noutro?

Fémina Sapiens é un proxecto experimental onde o cómico e o tráxico se entrelazan para analizar cal é o eslabón perdido entre a racionalidade e moralidade pasando polos estadios de violencia existentes en tres relacións fundamentais: a amizade, a familia e o amor.

A través dun espazo-laboratorio asistimos ó proceso de modificación de conducta da personaxe Fémina;  dialogando permanentemente coas atmósferas do visual e do sonoro para achegarnos ó seu íntimo lugar de reflexión sobre o intelecto humano. Un lugar onde tamén xurden os conceptos filósoficos en torno ó feminismo e as preguntas de porqué os humanos aceptamos que a nosa descendencia chega do Homo Sapiens, cando na realidade somos descendentes da Fémina Sapiens. Que sucedería se todas as Féminas Sapiens do planeta decidísemos non ter nunca máis descendencia? Remataríamos coa especie humana.

DATAS FÉMINA SAPIENS:

Semana da Muller:
12 de Marzo- Ourense- Teatro Principal ás 20 horas.
13 de Marzo- Cuntis- Centro Patelas ás 20 horas.
14 de Marzo- Ames- Casa da Cultura do Milladoiro ás 20:30 horas.
15 de Marzo- Santiago de Compostela- Sala Agustín Magán- Centro Sociocultural Santa Marta ás 20 horas.
Estrea:
19 e 20 de marzo- Vigo- Auditorio Municipal ás 21 horas.
22 de marzo- Santiago de Compostela- Sala Agustín Magán- Centro Sociocultural Santa Marta ás 20 horas.
26 de marzo- Lugo- Sala de Exposicións Deputación de Lugo ás 20:30 horas
23 de maio- Casa Tomada ás 21 horas- A coruña.

COLOMBIA:
Do 20 de Abril ó 2 de Maio. Festival Internacional ENITBAR- Barranquilla.

Proxección latino-americana

Inversa vén avalada pola boa acollida de crítica e público nas diferentes xiras que a Compañía ten realizado en diferentes países latinoamericanos , tanto no 2012 coma no ano 2013: Brasil, Colombia, México  e Venezuela.

Fémina Sapiens estará presente en Colombia e xa conta con convites para Brasil, México, Ecuador e Cuba.

Inversa Teatro

Inversa Teatro é unha compañía de teatro profesional fundada en 2009 por Marta Pérez e que xa conta con cinco producións nun exemplo de incesante actividade. A aposta polos novos creadores e creadoras, a posta en valor do sentido femininista e a convivencia de diferentes linguaxes nos seus proxectos son algunhas das claves de Inversa que, despois de Expostas, Kamouraska, Paper Dolls e Té con Kant presenta Fémina Sapiens. 

INVERSA TEATRO ESTRENA SU NUEVO ESPECTÁCULO FÉMINA SAPIENS EN VIGO.

Las presentaciones de la pieza serán este miércoles 19 y jueves 20 a las 21 horas en el Auditorio Municipal de Vigo

Inversa Teatro presenta su nuevo montaje: Fémina Sapiens, un solo teatral escrito e interpretado por Marta Pérez y dirigido por Carlos Álvarez-Ossorio, y que ya cuenta con varias fechas para verse en diferentes espacios de Galicia y Colombia.

El montaje ya estuvo presente en diferentes espacios como el Teatro Principal de Ourense, en el Centro Patelas de Cuntis, en la Casa de la Cultura del Milladoiro, y en el Centro Socio-Cultural Santa Marta de Santiago de Compostela. Estos montajes formaron parte de las actividades de los diferentes Ayuntamientos por la Semana de la Mujer. Sin embargo, el Estreno oficial será en el Auditorio Municipal de Vigo los días 19 y 20 de Marzo a las 21 horas, para continúar el 26 de Marzo en la Sala de Exposiciones de la Diputación de Lugo y el 23 de Mayo en la Casa Tomada de A Coruña. Entre tanto, la Compañía viajará de nuevo a Colombia en abril para presentar la pieza en el Festival Intenacional ENITBAR de Barranquilla.

 

FÉMINA SAPIENS

El proyecto volvió a contar con una ayuda por parte de Agadic y se desarrolla cómo la primera pieza en residencia con la Casa Tomada en la Coruña.

Fémina Sapiens es una pieza  donde se ponen de manifiesto a pregunta sobre a ser posible la evolución en torno al aspecto Sapiens -o si, por el contrario somos más proclives a la involución- y donde se cuestiona si los humanos tenemos una especie de selección natural que nos haga proclives para decantarnos por una temática y no por otra. Por que en los enfurecemos cuando vemos injusticias feministas y no racistas, por ejemplo? Por que grandes intelectuales que escriben sobre la justicia social, después comenten sin embargo actos inmorales con personas que tienen a su lado? Por que somos conscientes de la moral en un ámbito y no en otro?

Fémina Sapiens es un proyecto experimental donde el cómico y el trágico se entrelazan para analizar cuál es el eslabón perdido entre la racionalidad y moral pasando por los estadios de violencia existentes en tres relaciones fundamentales: la amistad, la familia y el amor.

A través de un espacio-laboratorio asistimos al proceso de modificación de conducta del personaje Fémina;  dialogando permanentemente con las atmósferas del visual y del sonoro para acercarnos a su íntimo lugar de reflexión sobre el intelecto humano. Un lugar donde también xurden los conceptos filósoficos en torno al feminismo y las preguntas de porqué los humanos aceptamos que nuestra descendencia llega del Homo Sapiens, cuando en la realidad somos descendentes de la Fémina Sapiens. Que sucedería se todas las Féminas Sapiens del planeta decidiéramos no tener nunca más descendencia? Me los remataría con la especie humana.

FECHAS FÉMINA SAPIENS:

Semana de la Mujer:

12 de Marzo- Ourense- Teatro Principal a las 20 horas.

13 de Marzo- Cuntis- Centro Patelas a las 20 horas.

14 de Marzo- Ames- Casa de la Cultura del Milladoiro a las 20:30 horas.

15 de Marzo- Santiago de Compostela- Sala Agustín Magán- Centro Sociocultural Santa Marta a las 20 horas.

Estreno:

19 y 20 de marzo- Vigo- Auditorio Municipal a las 21 horas.

22 de marzo- Santiago de Compostela- Sala Agustín Magán- Centro Sociocultural Santa Marta a las 20 horas.

26 de marzo- Lugo- Sala de Exposiciones Diputación de Lugo a las 20:30 horas

23 de mayo- Casa Tomada a las 21 horas- A coruña.

COLOMBIA:

Del 20 de Abril al 2 de Mayo. Festival Internacional ENITBAR- Barranquilla.

Proyección latino-americana

Inversa viene avalada por la buena acogida de crítica y público en las diferentes giras que la Compañía ha realizado en diferentes países latinoamericanos , tanto en el 2012 como en el año 2013: Brasil, Colombia, México  y Venezuela.

Fémina Sapiens estará presente en Colombia y ya cuenta con convites para Brasil, México, Ecuador y Cuba.

Inversa Teatro

Inversa Teatro es una compañía de teatro profesional fundada en 2009 por Marta Pérez y que ya cuenta con cinco producciones en un ejemplo de incesante actividad. La apuesta por los nuevos creadores y creadoras, la puesta en valor del sentido femininista y la convivencia de diferentes lenguajes nos sus proyectos son algunas de las claves de Inversa que, después de Expuestas, Kamouraska, Paper Dolls y Té con Kant presenta Fémina Sapiens.