Novas

Paper Dolls no Salón Teatro de Santiago de Compostela

Lola Correa dirixe a cuarta produción da compañía pontevedresa

INVERSA TEATRO REPRESENTA PAPER DOLLS

Un orixinal proxecto que aúna Teatro + Documental

As funcións terán lugar o venres 17 e o sábado 18 de Febreiro ás 20:30 horas no Salón Teatro de Santiago de Compostela

 

A compañía pontevedresa Inversa Teatro, dirixida e xestionada por Marta Pérez, estrea a peza Paper Dolls de Lola Correa, coas actrices Vanesa Sotelo e Marta Pérez. O proxecto vai acompañado do documental Paper Dolls.doc, dirixido polo realizador Manu Paz, e no que atopamos tamén a Adrián Figueroa como director de fotografía, Carla Piñeiro en producción e Sara Iglesias en son.

Neste 2011, Inversa volve a ser respaldada institucionalmente pola Axencia Galega das Industrias culturais e crea Paper Dolls e Paper Dolls.doc nun claro exemplo da aposta decidida que a compañía ten polos novos creadores e pola procura dunha linguaxe escénica propia na que convivan os diferentes campos artísticos (desde as artes escénicas ao audiovisual pasando pola música e as artes gráficas).

PAPER DOLLS

Paper Dolls é un proxecto peculiar e experimental que consta de unha obra de teatro + un documental sobre o propio proceso de creación da peza teatral que sempre acompaña ás representacións.

Paper Dolls é un conxunto de material visual que, a través dos pasos de dúas mulleres, inventa situacións, exterioriza pensamentos e xoga a desafiar ao tempo pasado recreándoo nun presente ambiguo. Paper Dolls recrea as paisaxes da vida de dúas mulleres calquera para levar ao espectador a reflexionar sobre o que foi e o que é o inabarcable universo feminino. O PAPEL DA MULLER: A idea do papel como material, como concepto, como idea e tamén como actitude de submisión. A muller asume roles-papeis continuamente pero non abordaremos esa cuestión. Mantemos a idea de que a estas alturas hai cousas que xa non será preciso revisar, quizáis sería convinte revisalas pero nós negámonos porque facéndo o único que conseguimos é darlle voltas ao mesmo continuamente e, é precisamente iso, o que non nos permite avanzar nin como mulleres nin como seres humanos

PAPER DOLLS.DOC

No documental Paper Dolls.doc ponse de manifesto como é un proceso de creación dunha obra de teatro; desde os aspectos máis artísticos para montar unha escena, ata as dificultades e traballos propios da producción. Este é un exemplo máis da aposta de Inversa pola convivencia real de diferentes campos artísticos. Inversa Teatro pensa que ofrecer un documental sobre o propio traballo escénico, non só axuda a unha mellor comprensión da obra, senón tamén a facer visible o traballo (moitas veces descoñecido) que hai detrás de calquera producto cultural.

Lola Correa dirige la cuarta producción de la compañía pontevedresa

INVERSA TEATRO REPRESENTA PAPER DOLLS

Un original proyecto que aúna Teatro + Documental

Las funciones tendrán lugar el viernes 17 y el sábado 18 de Febrero a las 20:30 horas en el Salón Teatro de Santiago de Compostela

La compañía pontevedresa Inversa Teatro, dirigida y gestionada por Marta Pérez, estrena la pieza Paper Dolls de Lola Correa, con las actrices Vanesa Sotelo y Marta Pérez. El proyecto va acompañado del documental Paper Dolls.doc, dirigido por el realizador Manu Paz, y en el que encontramos también a Adrián Figueroa cómo director de fotografía, Carla Piñeiro en producción y Sara Iglesias en sonido.

En este 2011, Inversa vuelve a ser respaldada institucionalmente por la Agencia Gallega de las Industrias culturales y crea Paper Dolls y Paper Dolls.doc en un claro ejemplo de la apuesta decida que la compañía tiene por los nuevos creadores y por la búsqueda de un lenguaje escénico propio en el que convivan diferentes campos artísticos (desde las artes escénicas al audiovisual pasando por la música y las artes gráficas).

PAPER DOLLS

Paper Dolls es un proyecto peculiar y experimental que consta de una obra de teatro + un documental sobre el propio proceso de creación de la pieza teatral que siempre acompaña a las representaciones.

Paper Dolls es un conjunto de material visual que, a través de los pasos de dos mujeres, inventa situaciones, exterioriza pensamientos y juega a desafiar al tiempo pasado recreándolo en un presente ambiguo. Paper Dolls recrea los paisajes de la vida de dos mujeres cualquiera para llevar al espectador a reflexionar sobre lo que fue y lo que es el inabarcable universo femenino. El PAPEL DE La MUJER: La idea del papel como material, como concepto, como idea y también como actitud de sumisión. La mujer asume roles-papeles continuamente, pero no abordaremos esa cuestión. Mantenemos la idea de que a estas alturas hay cosas que ya no será preciso revisar, quizáis sería  conveniente revisarlas pero nosotras nos negamos porque haciéndolo lo único que conseguimos es darle vueltas a lo mismo continuamente y, es precisamente eso, lo que no nos permite avanzar ni como mujeres ni como seres humanos

PAPER DOLLS.DOC

En el documental Paper Dolls.doc se ponen de manifiesto como es un proceso de creación de una obra de teatro; desde los aspectos más artísticos para montar una escena, hasta las dificultades y trabajos propios de la producción. Este es un ejemplo más de la apuesta de Inversa por la convivencia real de diferentes campos artísticos. Inversa Teatro piensa que ofrecer un documental sobre el trabajo escénico, no sólo ayuda a una mejor comprensión de la obra, sino también a hacer visible el trabajo (muchas veces desconocido) que hay detrás de cualquier producto cultural.

Un comentario